روی چک‌های جدید صیادی لوگوی بانک مرکزی نخواهد بود و فقط نشانه سامانه صیاد دیده می‌شود که در گوشه سمت چپ چک وجود دارد و لوگوی بانک در قسمت فوقانی برگه چک درج شده است. چک‌های جدید رنگشان متمایز با چک‌های قدیم خواهد بود. چک‌های فعلی صورتی و سبز رنگ هستند، درحالی که چک‌های جدید صورتی و بنفش رنگ خواهد بود. چک‌های جدید همچون چک‌های سابق دارای شناسه ۱۶‌ رقمی هستند و همچنین یک عبارت تاکیدی مبنی بر اینکه فعال‌سازی چک منوط به ثبت آن در سامان صیاد است روی چک‌های جدید درج شده است. «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است». در ظهر چک‌های جدید بارکد طراحی شده ‌است. چک‌های جدید یک بارکد دو بعدی دارند که گیرنده می‌تواند با اسکن بارکد، وضعیت اعتباری صادرکننده را استعلام کند. چک‌های جدید که از سال ۱۴۰۰ چاپ می‌شوند، باید توسط صادرکنندگان در سامانه صیاد ثبت شوند و گیرنده چک باید از صادرکننده چک بخواهد که چک در سامانه صیاد حتما ثبت‌شده باشد و اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشود بانک نمی‌تواند مبلغ آن را پرداخت کند.

این مطلب برایم مفید است
16 نفر این پست را پسندیده اند