مواد غذایی و نوشیدنی با ۴/ ۵ درصد افزایش قیمت، بزرگ‌ترین محرک قیمت‌ها در این کشور بوده‌است و پس از این بخش، لوازم منزل با تورم ۱/ ۵ درصد در رده بعدی قرار دارد. از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به حمل‌و‌نقل با تورم منفی ۸/ ۴ درصدی و تنباکو با تورم منفی ۴/ ۱ درصدی در رده بعدی قرار دارد. در بازه زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۰ بالاترین تورم آذربایجان مربوط به آوریل ۲۰۰۸ با ۵/ ۲۴ درصد و پایین‌ترین نرخ تورم نیز مربوط به می ‌۲۰۰۹ با منفی ۸/ ۱ درصد بوده است. همچنین تا پایان ۱۲ ماه منتهی به دسامبر، نرخ تورم در ارمنستان از ۶/ ۱ درصد در ماه قبل به ۷/ ۳ درصد افزایش یافته است که این نرخ، بالاترین نرخ تورم دو سال اخیر محسوب می‌شود. مواد غذایی و نوشیدنی با تورم ۹/ ۱۰درصدی، بزرگ‌ترین محرک قیمت‌ها در این کشور بوده است و پس از این بخش، مراقبت‌های درمانی با تورم ۹/ ۴ درصدی و  حمل‌و‌نقل با تورم ۷/ ۴ درصدی قرار دارند. از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به لوازم منزل با ۹/ ۰ درصد بوده است. بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم این کشور در ماه دسامبر ۴/ ۳ درصد اندازه‌گیری شده که ۹/ ۰ درصد بیشتر از تورم ماه قبل بوده است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند