جزئیات فروش اوراق دولتی

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از فروش اوراق دولتی در هفته سی و دوم، ۵بانک و موسسه اعتباری سفارش‌های‌ خود را به ارزش‌۲/ ۱‌هزار میلیارد تومان در سامانه‌ بازار بین‌بانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن پذیرش کلیه درخواست‌ها با فروش ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق «اراد۵۵» با نرخ بازده تا سررسید ۵/ ۲۱درصد و ۱/ ۱ هزار میلیارد تومان اوراق «اراد۶۴» با نرخ بازده تا سررسید ۵/ ۲۰درصد موافقت کرد. به این ترتیب در فرآیند حراج در مجموع ۲/ ۱ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی توسط بانک‌ها خریداری شده است.

از سوی دیگر، طی هفته گذشته، ۱۰۰میلیارد تومان اوراق «اراد۵۵» با نرخ بازده تا سررسید ۵/ ۲۱ درصد، ۲۱۰ میلیارد تومان اوراق «اراد ۵۸» نرخ بازده تا سررسید ۵/ ۲۰ درصد و ۲۳ میلیارد تومان اوراق «اراد۶۰» با نرخ بازده تا سررسید ۵/ ۲۱درصد از طریق عرضه تدریجی خریداری شده است. در مجموع در فرآیند خارج از حراج و در فرابورس نیز حدود ۳۳۰میلیارد تومان اوراق دولتی به‌فروش رسیده است.  در مجموع در هفته سی و دوم ۶/ ۱ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رسیده است. اما نگاهی به روند فروش اوراق دولتی در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که تقریبا تغییر چندانی در میزان خرید بانک‌ها رخ نداده و همه تقاضاهای بانک‌ها با موافقت وزارت اقتصاد همراه بوده است. اما روند فروش اوراق دولتی در بازار بورس به مرور کاهش پیدا کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۲ دی ماه، ۸/ ۳هزار میلیارد تومان اوراق دولتی فروخته شده در حالی‌که در هفته منتهی به ۹ دی ماه، فروش این اوراق به ۸۳۰ میلیارد تومان رسیده است. در سومین هفته دی ماه نیز کل فروش در بازار بورس ۳۳۰ میلیارد تومان بوده است.  گزارش بانک‌مرکزی نشان می‌دهد در آخرین حراج اوراق دولتی، نرخ سود اوراق دولتی دو ساله ۵/ ۲۰ درصد و نرخ سود اوراق دولتی ۳ ساله، ۵/ ۲۱ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تقریبا از هفته بیست و هفتم نرخ سود‌ها در همین حد باقی‌مانده است. به‌نظر می‌رسد اگرچه دولت در هفته گذشته در میزان فروش اوراق چندان موفق عمل نکرده اما در ۶ هفته گذشته توانسته نرخ سود را ثابت نگهدارد و حداقل اوراق را با هزینه کمتری به فروش برساند. آمارها نشان می‌دهد که در سی و دو هفته فروش اوراق دولتی در مجموع ۲/ ۵۷ هزار میلیارد تومان در فرآیند حراج و ۸/ ۳۵ هزار میلیارد تومان در بازار بورس به فروش رسیده است. در واقع در سی و دو هفته در مجموع ۵/ ۹۲ هزار میلیارد تومان از کسری‌بودجه به وسیله اوراق دولتی تامین شده است.

گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز

گزارش بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که در آخرین عملیات بازار باز، ۷ بانک سفارش فروش اوراق دولتی به ارزش ۶/ ۱۲ هزار میلیارد تومان را در سامانه بازار باز ثبت کرده‌اند و بانک‌مرکزی با تزریق ۲/ ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی با حداقل نرخ ۲۰درصد در قالب قرارداد ریپو به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. معاملات مربوط به این عملیات و معاملات مربوط به سررسید توافق بازخرید دو هفته قبل به ارزش ۵/ ۳هزار میلیارد  تومان توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهار‌شنبه ۱۷ دی‌ماه انجام شد. به‌علاوه در هفته گذشته بانک‌ها در دو نوبت از اعتبارگیری قاعده‌مند استفاده کردند و در این فرآیند ۸/ ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار اضطراری به آنها پرداخت شد. در توضیحات گزارش بانک‌مرکزی آمده است که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق بدهی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (۲۲‌درصد) استفاده کنند.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند