البته باید توجه داشت که رتبه ۳۸ در صنعت بیمه با توجه به رتبه ۲۶ اقتصاد کشور از منظر جهانی بر اساس تولید ناخالص داخلی، نشان دهنده ضعف نسبی صنعت بیمه در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصاد کشور در مقیاس جهانی است.همچنین پارامترهایی از جمله سرانه حق بیمه تولیدی و ضریب نفوذ نیز بر اساس آخرین آمار قابل استناد نسبت به دوره گذشته سال قبل با بهبود همراه بوده است و باعث ادامه روند بهبود رتبه کشور از منظر دو شاخص مذکور در میان کشورهای منطقه شده است. افزایش دو پارامتر سرانه حق بیمه تولیدی و ضریب نفوذ در جهان به مراتب از افزایش این دو پارامتر در ایران بیشتر بوده است. در بخش بیمه‌های زندگی، سهم این نوع بیمه‌ها از کل پورتفوی بیمه‌ای در مقیاس جهانی حدود پنجاه درصد بوده و این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ این عدد در صنعت بیمه ایران با ۲درصد کاهش به نسبت سال قبل از آن به ۳/ ۱۴ درصد رسیده است، که نشان از فعالیت کمتر از انتظار بیمه گران و عدم فرهنگ‌سازی مناسب در این حوزه دارد.  البته در زمان حاضر ساختار اقتصادی کشور و به تبع آن صنعت بیمه تحت‌تاثیر دو عامل مهم شامل تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و شیوع ویروس کووید-۱۹ قرار گرفته است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند