در بین بخش‌های مختلف، تفریح و سرگرمی با رشد منفی ۴/ ۳۲ درصدی بدترین عملکرد را داشته است و پس از این بخش نیز ساخت و ساز با رشد منفی ۱/ ۲۶ درصدی و حمل و نقل با رشد منفی ۲۵ درصدی قرار دارند. از طرف دیگر نیز بهترین عمکرد طی این مدت مربوط به بخش کشاورزی بوده که ۷/ ۴ درصد رشد کرده است. متوسط رشد اقتصادی سالانه گرجستان در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ برابر با ۰۵/ ۳ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به رشد ۹/ ۱۳درصدی سه ماه چهارم ۲۰۱۳ و کمترین رشد نیز مربوط به رشد منفی ۲/ ۱۳ درصدی سه ماه دوم ۲۰۲۰ بوده است. پیش از این بانک توسعه و بازسازی اروپا در گزارشی برای گرجستان رشد اقتصادی منفی ۵/ ۵ درصدی را پیش‌بینی و اعلام کرده بود: انتظار می‌رود سال آینده این میزان به ۵/ ۵ درصد افزایش پیدا کند. رشد بخش خدمات و گردشگری احتمالا بیش از سایر بخش‌ها تحت تاثیر کرونا قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر رشد اقتصادی دیگر همسایه شمالی یعنی ارمنستان نیز کماکان در سطح ناامید‌کننده‌ای باقی مانده است؛ به گونه‌ای که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماه سوم امسال به منفی ۷/ ۱۳ درصد رسید که ۲/ ۱۰ درصد کمتر از رشد فصلی قبلی این کشور و بدترین عملکرد فصلی در طول ۱۱ سال اخیر محسوب می‌شود. در بین بخش‌های مختلف، بخش خدمات با رشد منفی ۴/ ۲۳ درصدی بیشترین تاثیر را در ثبت این رقم داشته است. بیشترین رشد طی این مدت مربوط به کشاورزی با ۸۸/ ۰ درصد بوده است. در بازه زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۰ میلادی کمترین رشد فصلی ثبت شده منفی ۷/ ۱۹ درصد و بیشرین رشد ثبت شده نیز ۱/ ۱۹درصد بوده است.