به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، طبق اعلام بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه اول سال جاری به ۳۲۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال قبل معادل ۳/ ۱ درصد رشد یافته است. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی در بهار امسال منفی ۹/ ۲ درصد بود که این رقم در تابستان به ۱/ ۵ درصد افزایش یافته است. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در بهار سال جاری منفی ۶/ ۰ درصد بود در فصل تابستان به ۲/ ۳ درصد افزایش یافته و بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت کشور در نیمه اول سال جاری معادل ۴/ ۱ درصد حاصل شده است. اما بررسی رشد اقتصادی نیمه نخست امسال در رابطه با سهم فعالیت‌ها از محصول ناخالص داخلی بیانگر این است که سهم بخش کشاورزی از ۹/ ۰ به ۵/ ۰ درصد کاهش یافته و نرخ رشد این بخش نیز به ۴/ ۴ درصد رسیده است. سهم نفت از تولید ناخالص داخلی از منفی ۳/ ۱۰ به ۱/ ۰ درصد افزایش یافته و نرخ رشد این بخش نیز به ۸/ ۰ درصد رسیده است. علاوه براین، سهم بخش خدمات نیز از رشد اقتصادی از منفی ۵/ ۰درصد به منفی ۱/ ۰ رسیده و افزایش یافته که نرخ رشد این بخش به منفی ۲/ ۰ درصد رسیده است. از سوی دیگر، گروه صنایع و معادن در رشد اقتصادی نیمه اول سال سهمی معادل ۴/ ۱ درصد داشته‌اند که با رشد مواجه شده و نرخ رشد آن نیز به ۴/ ۵ درصد رسیده است. در آخر، در این مدت سهم بخش ساختمان در ۲/ ۰ درصد ثابت مانده اما نرخ رشد آن مثبت ۱/ ۴ درصد شده است.

بنابراین علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های صنعت، خدمات موسسات پولی و مالی، کشاورزی و برق، گاز و آب دنبال کرد به‌گونه‌ای که سهم هر یک در تولید ناخالص داخلی ۶ماه اول امسال به ترتیب ۸/ ۰، ۵/ ۰، ۵/ ۰ و ۴/ ۰ درصد است.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند