همچنین بانک مرکزی به‌منظور شفافیت بیشتر در تخصیص ارز و برای دوری از هرگونه خطای انسانی و مداخلات فراقانونی، فرآیند تخصیص ارز را کاملا سامانه‌محور کرده است. به این شکل راه هرگونه سفارش‌پذیری در این فرآیند بسته شده و تخصیص و تامین ارز براساس سهمیه و اولویت‌گذاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط انجام می‌شود. باید به این موضوع هم اشاره کرد که سامانه رفع تعهدات ارزی بانک مرکزی، عملکرد دریافت‌‌کنندگان ارز را رصد می‌کند و در صورت تخلف، بانک‌های عامل مکلف به برخورد قانونی هستند و در بانک مرکزی نیز وارد‌کنندگانی که به تعهدات ارزی خود پایبند نباشند، در فهرست سیاه قرار خواهند گرفت و از تخصیص دوباره ارز به آنها جلوگیری می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند