در بین بخش‌های مختلف، لوازم منزل با تورم ۷/ ۶۹۹ پیشران تورم بوده است و پس از این بخش نیز رستوران و هتلداری با تورم ۶/ ۵۲۲ درصدی و لباس و کفش با تورم ۴/ ۴۲۵ درصدی قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم مربوط به آب و برق با ۳/ ۱۳ درصد بوده و سلامت با تورم ۱/ ۴۸ درصدی دیگر بخش کاهنده تورم بوده است. بر مبنای ماهانه نرخ تورم لبنان ۳/ ۵ درصد اندازه‌گیری شده که نسبت به ماه قبل آن ۱۴/ ۲ درصد بیشتر شده است. متوسط تورم لبنان در بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ میلادی معادل ۰۲/ ۱۷ درصد بوده که بیشترین تورم ثبت شده در دوره فوق ۰۵/ ۱۳۱ درصد و کمترین تورم نیز منفی ۶۷/ ۴ درصد بوده است.  

از طرف  دیگر نرخ تورم قطر در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر با ۶/ ۰ درصد افزایش نسبت به بازه زمانی مشابه منتهی به ماه قبل به منفی ۴/ ۲ درصد رسید که بالاترین تورم ثبت شده در این کشور از ماه مارس تاکنون  محسوب می‌شود. در بین بخش‌های مختلف، فرهنگ و آموزش با تورم منفی ۷/ ۱۹ درصدی بیشترین تاثیر را در کاهش تورم داشته است و پس از آن نیز لباس و پوشاک با تورم منفی ۳/ ۶ درصدی و آب و برق با منفی ۵/ ۵ درصد قرار دارند. از سوی دیگر حمل‌و‌نقل با تورم ۴/ ۲ درصدی پیشتاز گروه‌های تورمی بوده است و مواد غذایی و نوشیدنی با تورم ۶/ ۱ درصدی در رده بعد قرار دارد.  

بر مبنای ماهانه نرخ تورم قطر منفی ۲/ ۰ درصد اندازه‌گیری شده که نسبت به ماه قبل آن ۱/ ۰ درصد بیشتر شده است. متوسط تورم قطر در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ میلادی معادل ۴۶/ ۲ درصد بوده که بیشترین تورم ثبت شده در دوره فوق ۵۹/ ۱۶ درصد و کمترین تورم نیز منفی ۹۶/ ۹ درصد بوده است. 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند