چرا که پس از این سال‌ها و متمایل شدن بانک‌ها به سمت جمهوری‌خواهان باعث شد بسیاری از دموکرات‌ها با آنها دشمن شوند. جو بایدن که نامزد دموکرات انتخابات پیش‌روی ریاست جمهوری در آمریکاست و در حال مبارزه با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه و کنونی این کشور است توانسته در ماه‌های گذشته با فاصله زیادی کمک‌های بیشتری را نسبت به ترامپ جذب کند. این مساله د‌رباره حجم کمک‌های مالی بانک‌های آمریکایی به مبارزات انتخاباتی هم صادق است. در حالی که بایدن توانسته حدود ۳ میلیون دلار از بانک‌های تجاری آمریکایی کمک مالی دریافت کند این رقم برای ترامپ تنها ۴/ ۱ میلیون دلار بوده است. این نسبت البته در مقایسه با انتخابات سال ۲۰۱۲ که نخستین انتخابات پس از بحران مالی سال ۲۰۰۹ بود بسیار متفاوت است به گونه‌ای که در آن سال میت‌رامنی نامزد جمهوری‌خواه ۵/ ۵ میلیون دلار از بانک‌های تجاری کمک مالی دریافت کرد اما اوبامای دموکرات تنها ۲ میلیون دلار کمک مالی از بانک‌ها دریافت کرده بود.  بانک‌های وال‌استریت و کارمندان آنها از جمله آنهایی بودند که بیشترین کمک مالی را به رامنی در سال ۲۰۱۲ داشته‌اند و این در حالی است که هیچ موسسه مالی در میان حامیان جدی اوباما به چشم نمی‌خورد.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند