به گزارش «ایرنا» به نقل از سازمان امور مالیاتی، امیدعلی پارسا اعلام کرد: کلیه سنوات به‌ویژه سال‌های ۱۳۹۸- ۱۳۹۷ اداره‌های امور مالیاتی، موظف شده‌اند با دعوت از مؤدی مورد حسابرسی، نسبت به درخواست اسامی خریداران و فروشندگان واقعی که اسامی آنها در اسناد و مدارک تسلیمی اعلام نشده، اقدام کنند.  مهلت برای مؤدی در این بخشنامه یک ماه مشخص شده و در ادامه آمده است: هرگاه براساس مدارک و مستندات ارائه شده توسط مؤدیان واقعی یا مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی یا اطلاعات واصله از سایر اشخاص، مشخص شود مؤدی واقعی نسبت به خرید یا فروش از مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی اقدام کرده، اداره‌های مالیاتی باید نسبت به نپذیرفتن اعتبار مالیاتی خرید اقدام، یا مطابق با شرایط مندرج در بخشنامه نسبت به وصول مطالبات این سازمان عمل کنند.  همچنین در بخش دیگری از بخشنامه آمده است: عملکرد سال‌ها و دوره‌های مالیاتی ۱۳۹۵ به بعد مؤدیانی که نسبت به معرفی خریداران یا فروشندگان واقعی اقدام نکنند، مشمول بخشودگی جرایم نخواهند شد و در صورت همکاری به نسبت درصد اعلام اسامی خریداران و فروشندگان واقعی از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی، مشمول بخشودگی جرایم قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات ارزش افزوده خواهند شد. علاوه بر این در زمینه جرایم سال‌های قبل از ۱۳۹۵ نیز بخشودگی جرایم تا سقف درصدهای تعیین شده به مدیرکل امور مالیاتی تفویض می‌شود.  مطابق با مفاد این بخشنامه معاونت فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی موظف است با استفاده از داده‌ها و اطلاعات پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان، نسبت به شناسایی سیستمی مؤدیانی که معامله آنها با اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی است، اقدام و فهرست آن را برای بهره‌برداری اداره‌های امور مالیاتی در سامانه قرار دهد. دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تکلیف دارند تا ضمن نظارت بر حُسن اجرای مفاد بخشنامه‌های مزبور، نحوه اجرای آن را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان گزارش کنند.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند