از مجموع این ۳۸۳ طرح ۲۱۷طرح (۵۷درصد) در حوزه تولید، ۶۹ طرح در بخش خدمات (۱۸درصد) و ۹۷ طرح در گرایش‌های توزیعی و مسکن (۲۵درصد) است. در مجموع در طرح‌های افتتاحی حدود ۳ هزار و ۵هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته که از این مبلغ بیش از یک هزار و ۳۵۸ میلیارد تومان درطرح‌های تعاونی‌های تولیدی، ۲۱۹میلیارد تومان درطرح‌های خدماتی و یک هزار و ۴۲۷ میلیارد تومان در طرح‌های مسکن و تعاونی‌های توزیعی سرمایه‌گذاری شده است. براساس این گزارش مجموع این تعاونی‌ها ۲۶ هزار و ۶۹۱ نفر شغل ایجاد کرده‌اند که تعاونی‌های مسکن به‌عنوان هسته محرک، برای ۱۳ هزار و ۶۴۹ نفر بیشترین اشتغال را داشته‌اند. در این تعاونی‌های استانی تعاونی‌های اشتغال‌زای تولیدی با تعداد ۶ هزار و ۷۶۲ نفر (۲۵درصد) و تعاونی‌های خدماتی برای ۶ هزار و ۲۳۳ نفر (۲۳درصد) و تعاونی‌های توزیعی برای ۴۷ نفر(حدود یک درصد) شغل دائمی و مولد ایجاد کرده‌اند. بیشترین تعداد طرح‌های تعاونی به ترتیب در استان‌های اصفهان با ۶۹ طرح، خوزستان با۵۸ طرح و فارس با ۲۶ طرح هستند و بیشترین سرمایه‌گذاری طرح‌های افتتاحیه تعاونی در استان‌های بوشهر و قم و یزد است و بیشترین اشتغال را در استان‌های هرمزگان و خوزستان و فارس به وجود آورده‌اند. سرانه سرمایه‌گذاری به ازای ایجاد هر شغل موقت (تعاونی‌های مسکن) ۱۰۴ میلیون تومان و به ازای هرشغل پایدار (تولیدی و خدماتی) ۱۲۴ میلیون تومان است. هر طرح به‌طور متوسط ۷۰شغل ایجاد می‌کند که متوسط ایجاد شغل به ازای هر طرح در تعاونی‌های تولیدی ۳۱ نفر، مسکن ۱۴۸ نفر (به‌صورت موقت) و خدمات ۹۰ نفر است. در این رویداد همچنین از تعاونی‌های برتر کشور در رشته‌های مختلف خدماتی، تولیدی، توزیعی، اعتبار، مسکن، مرزنشینان، تامین نیاز مصرف‌کنندگان و... تقدیر شد.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند