با این حال تلاش برای ایجاد شغل که درحال‌حاضر با ویروس کرونا روبه‌رو هستیم، بسیار مشکل‌تر از گذشته شده است که حتی قبل از همه‌گیر شدن این ویروس نیز نرخ بیکاری بالا بود. این معضل به‌ویژه در کشور با ورود تصاعدی نیروی کار از یکسو و عدم توازن بازار کار در جذب چنین نیروی عظیمی از سوی دیگر، باعث شکل‌گیری مشکلات فراوانی شده است. پس تفکر و تعقل در این مقوله و انجام تحقیق و پژوهش درآن منجر به ارائه راهکارهای اجرایی برای مقابله با معضل بیکاری می‌شود.

در دنیای امروز به‌دلیل وجود عواملی همچون رشد فزاینده رقابت در سطح ملی و بین‌المللی، تغییرات سریع محیطی و تکنولوژیکی، افزایش نوآوری و خلاقیت، اثربخشی، بهره‌وری و ایجاد کسب‌وکارهای جدید و به عبارتی، دستیابی به ثروت و رفاه و اشتغال، پرداختن به توسعه کارآفرینی، خصوصی‌سازی و بنگاه‌های کوچک و متوسط(SMEها) امری اجتناب‌ناپذیر از سوی دولتمردان محسوب می‌شود.

در یک اقتصاد پویا، ایده‌ها، محصولات و خدمات همواره درحال تغییر هستند و در این میان کارآفرین است که الگویی را برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید به ارمغان می‌آورد. امروزه در بیشتر کشورها، نسبت به کارآفرینی توجه خاص صورت می‌گیرد و از محورهای اصلی و اساسی رشد و توسعه است به‌طوری که آن را موتور توسعه اقتصادی در هر کشور می‌دانند. به‌عنوان مثال کارآفرینان بنگاه‌های کوچک نقش بزرگی در اقتصاد ایالات‌متحده ایفا می‌کنند، زیرا اکثریت قریب به اتفاق (۷/ ۹۹ درصد) کل کارفرمایان را تشکیل می‌دهند. از این رو تقویت کارآفرینی و نوآوری‌ها و ایجاد بستر مناسب برای این امر، از ابزارهای پیشرفت اقتصادی کشورهای درحال توسعه به‌شمار می‌آید؛ زیرا می‌تواند منجر به توسعه پایدار اقتصادی (ایجاد اشتغال، نوآوری در فعالیت‌ها، ریسک‌پذیری و موارد دیگر) شود. بنابراین لزوم ایجاد بستر مناسب در جهت حمایت‌های منطقی اعم از مادی، معنوی، فرهنگی، تحقیقاتی و علمی از کارآفرینی و کارآفرینان بیش از پیش در کشور احساس می‌شود.

همچنین ما برای ایجاد شغل به یک محیط توانمند نیاز داریم این به آن معنی است که جوانان را ترغیب کنیم که نه‌تنها به بخش عمومی اعتماد کنند بلکه بتوانند به کمک خصوصی‌سازی و بخش خصوصی مشاغل خود را ایجاد کنند.

ایـده اصـلی در تفکـر خصوصـی‌سازی ایـن اسـت که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بـنگاه‌ها و واحدهـای خصوصی را مجبور می‌سازد تا عملکرد کارآتری داشته باشند. اجرای این سیاست در کوتاه‌مدت سبب افـزایش درآمـد دولـت از محـل فروش بنگاه‌های دولتی و کاهش کسری بودجه می‌شود و در بلندمدت به پیشـرفت فنـاوری، افزایش کارآیی و ایجاد بخش‌خصوصی قوی و تقویت آن می‌انجامد. هرچند بنگاه‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی در معرض کاهش‌ نیروی انسانی قرار می‌گیرند، اما پس از مدتی این روند اصلاح و سطح اشتغال افزایش می‌یابد که میزان افزایش‌ به عوامل متعددی ازجمله وضعیت اقتصادی کشور و شرایط داخلی بنگاه‌ها بستگی دارد. البته باید بیان کرد که تاثیر خصوصی‌سازی بر اشتغال به عوامل متعددی از جمله اندازه بنگاه، گستره فعالیت و نوع محصول، زمان و روش خصوصی‌سازی شدن، مالکیت قبلی بنگاه، سطح‌ تکنولوژی و ساختار نیروی انسانی آن بستگی دارد.

از طرف دیگر، توسعه اقتصادی هر کشور تا حد زیادی به موفقیت بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز وابسته است. در بیشتر کشورهای جهان، اتخاذ سیاست‌های مربوط به حمایت از این بنگاه‌ها به‌منظور افزایش رشد، ایجاد درآمد و اشتغال و حتی کاهش فقر از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی- اجتماعی دولت‌ها محسوب می‌شود. ویژگی‌های حیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط، از جمله انعطاف‌پذیری در مقابل تغییرات بازار و محیط، به نتیجه رسیدن سریع فعالیت‌ها و ابتکار عمل افراد در این بنگاه‌ها، برخورداری کارکنان این بنگاه‌ها از انگیزه بالا، سرمایه اولیه محدود مورد نیاز و محرک اصلی تحقق کارآفرینی، آنها را به مهم‌ترین عامل رشد، نوآوری و تحرک اقتصادی و توسعه کشورها تبدیل کرده است. در واقع انعطاف‌پذیری این بنگاه‌ها به‌گونه‌ای است که قادرند در شرایط تحریم نیز با تمرکز بر بازار‌های داخلی و تولید محصولات متنوع، کمک شایانی به رشد و تعالی کشور کنند.

به عبارت دیگر این بنگاه‌ها نقش کلیدی در تضمین رشد اقتصادی به شیوه ای پایدار و فراگیر دارند. آنها غالبا منشأ راه‌حل‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند که تاثیر طولانی‌مدت در اقتصادهای جهانی، منطقه ای و ملی دارند و منبع مهمی برای مشاغل جدید به ویژه برای جوانان به‌شمار می‌روند. به همین دلیل است که بیش از ۹۵درصد کل مشاغل جهان را تشکیل می‌دهند و راهی برای فرار از فقر برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه هستند.

بنگاه‌های کوچک در سال ۲۰۱۵ مسوولیت ۶/ ۹۷ درصد کالاهای صادراتی در ایالات‌متحده را بر عهده داشتند و اشتغال در این بنگاه‌ها حدود ۴۵درصد از کل اشتغال‌زایی خصوصی را تشکیل می‌داد. در اتحادیه اروپا هم دو سوم کل اشتغال بخش خصوصی را SMEها تشکیل داده‌اند به همین دلیل است که کمیسیون اروپا، بنگاه‌های کوچک و متوسط و کارآفرینی را کلیدی برای تضمین رشد اقتصادی، نوآوری، اشتغال‌زایی و ادغام اجتماعی در اتحادیه اروپا می‌داند.

نتیجه اینکه رشد و توسعه هر کشور در گرو توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی آن است. این به آن معنی است که حل چالش بیکاری، فقر و دستیابی به توسعه اقتصادی و از همه مهم‌تر اشتغال‌زایی و جهش تولید در گرو توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، کارآفرینی و خصوصی‌سازی است.

این مطلب برایم مفید است
31 نفر این پست را پسندیده اند