اوراق رهنی نوعی ابزار نوین بورسی در ایران برای تبدیل تسهیلات قدیمی خرید مسکن به تسهیلات جدید است.

این اوراق به پشتوانه اقساط در حال پرداخت به بانک مسکن منتشر شد و اکنون با فروش آنها به میزان هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید مختص پرداخت تسهیلات جدید حاصل شده است.

اوراق رهنی و عرضه آن در بازار رهن ثانویه سابقه چند ده ساله در کشورهای دارای بازار بزرگ تسهیلات رهنی دارد.

این اوراق باعث می‌شود طول زمانی بازگشت منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن به موسسات مالی از بالای ۱۰ سال به حدود ۲ سال کاهش پیدا کند. در نتیجه سرعت و توان پرداخت تسهیلات مسکن به همین نسبت افزایش پیدا می‌کند.

بانک مسکن بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پرونده زنده تسهیلاتی دارد که اکنون با عرضه یک هزار میلیارد تومان اوراق رهنی، دومین قدم در توسعه بازار رهن ثانویه و تولید منابع از ظرفیت داخلی نظام تامین مالی مسکن را برداشته است.

قدم اول در این مسیر، تیر ماه سال ۹۵ با انتشار ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی به عنوان عرضه آزمایشی برداشته شد.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند