به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی بخشنامه تغییر نرخ‌های سود سپرده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.در متن این بخشنامه آمده است:  به استحضار می‌رساند شـورای پـول و اعتبـار در یک‌هـزار و دویسـت و نـود و هفتمـین جلسـه مـورخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۹ با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایـران در خصـوص نـرخ سـود علی‌الحسـاب سـپرده‌های سرمایه‌گذاری با هدف حفظ ارزش پول ملی و حصول به نرخ تورم هدف‌گذاری شده و ایجـاد ثبـات در نظـام پـولی و مالی کشور، به شرح زیر موافقت کرد:

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ١٠ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ١٢ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه ١٤ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال ١٦ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال ١٨ درصد

با عنایت به مراتب فوق‌الذکر، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و بـا لحـاظ مفـاد بخشـنامه شماره

۱۴۹۱۵۳/  ۹۶  مورخ ۱۶/ ۵/ ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابـلاغ شـده و بـا اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران محترم، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

این مطلب برایم مفید است
30 نفر این پست را پسندیده اند