گزارش شبکه پرداخت الکترونیک در اسفند ماه ۹۸ درباره دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزار کارت‌خوان فروشگاهی براساس دامنه مبلغی ابزار کارت‌خوان فروشگاهی با توجه به محاسبه کارمزد بانک پذیرنده در مبالغ کمتر از ۵۰ هزار ریال (پنج هزار تومان)، بین ۵۰.۰۰۱ ریال تا ۲۵۰.۰۰۰ ریال (بیشتر از ۵ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان) و بالاتر از ۲۵۰.۰۰۰ (بیشتر از ۲۵ هزار تومان) تقسیم شده است.

به گزارش «ایبنا» اختصاص بیشترین سهم تراکنش به مبالغ ۵ تا ۱۵ هزار تومان در اسفند ماه سال گذشته بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون و ۶۲۹ هزار تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال در شبکه شاپرک انجام شده است که در سهم ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک همچنان بیشترین سهم به دستگاه‌های کارت‌خوان با سهمی بالغ بر ۹۷/ ۹۰ درصد اختصاص پیدا کرده است؛ ابزار کارت‌خوان فروشگاهی با تعداد بیش از ۸ میلیون و ۳۳۹ هزار پایانه فعال تعداد ۲ میلیارد و ۷۴ میلیون و ۵۷۷ هزار تراکنش را به خود اختصاص داده است.

بنا بر این گزارش آمار اعلام شده از دامنه مبلغی تراکنش‌های شاپرکی نشان می‌دهد بیشترین تراکنش با استفاده از دستگاه کارت‌خوان در اسفند ماه سال گدشته با سهم ۶۹/ ۳۶ درصدی دارای مبلغ بیشتر از ۵ هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان بوده است. از سوی دیگر بالغ بر ۸۷/ ۱۹ درصد از تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها در دامنه مبلغی کمتر از ۵ هزار تومان انجام شده که نشان از ادامه روند ضریب نفوذ گسترده کارت‌خوان برای خریدهای خرد و خرید شارژ دارد اما جالب توجه است که با افزایش مبلغ خریدها، میزان تراکنش‌های با مبلغی کمتر از پنج هزار تومان به‌صورت متوالی در سال ۹۸ رو به کاهش بوده تا جایی که از ۲۳ درصد در مرداد سال ۹۸ این میزان به ۱۹ درصد در اسفند کاهش داشته است؛ تعداد تراکنش‌های کمتر از ۵ هزار تومان برابر با ۴۱۲ میلیون و ۲۷۹ هزار تراکنش بود، این درحالی است که تعداد تراکنش‌های بیشتر از ۵ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان بالغ بر ۷۶۱ میلیون و ۱۳۰ هزار تراکنش بوده است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند