عیسی منصوری روز چهارشنبه در بازدید از طرح اشتغال روستایی خراسان رضوی افزود: یکی از برنامه‌های در دست اجرا، توسعه اشتغال روستایی و عشایری بود که از دو سال گذشته در کشور شروع شد.  معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در یک سال منتهی به پاییز ۴٧۵ هزار شغل در کشور ایجاد شده است.  وی افزود: در این برنامه توجه ما حمایت از بنگاه‌های موجود و ایجاد بنگاه‌های خرد و کوچک و تاکید بر مناطق جامانده است.  وی اظهار کرد: اطلاعات و سرشماری وزارت کار حاکی از آن است که در سال‌های ٩٧ و ٩٨، ١٩٧ هزار اشتغال روستایی و عشایری ایجاد شده است.   معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: رویکرد دولت در بخش اشتغال، اشتغال فراگیر است و اولویت‌ها همچون صنایع دستی، گردشگری و فرآوری کشاورزی مشخص شده است.