در مجموع ١٠ ماه نخست سال جاری تراز بانک نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود ٣٣ درصدی را نشان می‌دهد. بانک صادرات دوره ۹‌ماهه سال جاری را با سود ٥ ریالی به ازای هر سهم به پایان رساند. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل بانک با زیان ١١٥ ریالی مواجه بود.وبصادر در فصل بهار یک ریال و در تابستان و پاییز ٢ ریال سود به ازای هر سهم ساخته است. در پاییز ٤٤٦٦ میلیارد تومان درآمد مشاع و ٤٢١٣ میلیارد تومان نیز سهم سود سپرده گذاران بوده که در نهایت در این فصل، سهم بانک از درآمدهای مشاع به ٢٥٣ میلیارد تومان رسیده است. این عدد در فصل بهار و تابستان به ترتیب ٤٩٠ و ١٥٤٣ میلیارد تومان بود.درآمدهای غیر‌مشاع بانک با رشد خوبی همراه بوده و ١٥٣٨ میلیارد تومان گزارش شده است. در پاییز جمع درآمدها ١٧٩٢ میلیارد تومان بوده که این عدد در فصل بهار حدود ٢٠٠٠ و تابستان ٢٢٩٠ میلیارد تومان بود.جمع هزینه‌های بانک با افت ٢٢ درصدی نسبت به فصل تابستان به ١٧٥٧ میلیارد تومان رسیده است.بررسی عملکرد فصلی وبصادر در سه فصل گذشته نشان می‌دهد درآمدهای غیرمشاع این بانک در پاییز با افزایش ١٠٦ درصدی به ۵/ ۱۵۳۸میلیارد تومان رسیده وهزینه‌های این بانک ٢٢ درصد کاهش یافته، در نتیجه سود خالص ٣٠ میلیارد تومانی تابستان در پاییز به حدود ٣٥ میلیارد تومان رسیده است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند