به گزارش دنیای اقتصاد، سرمایه شرکت‌های لیزینگ در سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۹هزار میلیارد ریال،۱۰ هزار میلیارد ریال و۱۷ هزار میلیارد ریال ثبت شده است. مقایسه تامین مالی از سهامداران وبانک‌ها نشان می‌دهد که جمع تامین مالی از سهامداران در شرکت‌های لیزینگ در سال ۱۳۹۷به رقم ۳۷ هزار میلیارد ریال وتامین مالی از بانک‌ها به رقم ۴۶ هزارو۵۶۴ میلیارد ریال رسیده است.این در حالی است که در سال ماقبل آن یعنی سال ۱۳۹۶ جمع تامین مالی لیزینگ‌ها از بانک‌ها ۴۶ هزار و۸۴۴میلیارد ریال و جمع تامین مالی از سهامداران به ۲۲ هزار میلیارد ریال بالغ می‌شد.

گزارش سالانه انجمن ملی لیزینگ نشان می‌دهد که مجموع تسهیلات اعطایی لیزینگ در سال ۱۳۹۷ به میزان ۸۶ هزار میلیارد ریال وجمع دارایی‌ها ۱۰۷ هزار میلیارد ریال بوده است.اما در سال ۱۳۹۶ جمع دارایی‌ها ۱۰۶ هزار میلیارد ریال ومجموع تسهیلات اعطایی ۸۷ هزار میلیارد ریال بود.جمع حقوق صاحبان سهام در سال گذشته ۳۷ هزار میلیارد ریال و جمع کل بدهی‌ها ۶۹ هزار میلیارد ریال بوده است. حقوق صاحبان سهام وجمع کل بدهی‌ها در سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۲۲هزار میلیارد ریال و۸۳ هزار میلیارد ریال بود.این ارقام در سال ۱۳۹۳ نیز به ترتیب ۱۴ هزار میلیارد ریال و۵۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

در سال ۱۳۹۷ نسبت دارایی‌های بلندمدت به بدهی‌های بلندمدت حدود ۹۷/ ۱ بوده است که این روند از سال ۹۳ بین ۵/ ۱ برابر تا ۸/ ۲ برابر در نوسان بوده است.نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها در سال ۹۷ حدود ۳۵ درصد بوده که در مقایسه با روند ثابت سال‌های ۹۳ تا ۹۶ (متوسط ۲۱ درصد) نشان‌دهنده افزایش ناگهانی در این نسبت‌ها است. روند نسبت جاری از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶تقریبا ثابت بوده ودر سال ۱۳۹۷افزایش یافته است، به‌طوری که نسبت جاری در سال ۱۳۹۷ از ۱۶/ ۱ به ۴۴/ ۱ رسیده است. در سال ۱۳۹۷ نسبت دارایی جاری به کل دارایی‌ها ۷۷ درصد بوده که از سال ۹۳تا ۹۷ دارای متوسط ۵/ ۷۲ درصد است.

ترکیب کل منابع مالی صنعت لیزینگ‌ها در پایان سال ۱۳۹۷ شامل ۳۵ درصد سهم حقوق صاحبان سهام ,۵۳ درصد حجم تامین مالی وبدهی کوتاه مدت و۱۲ درصد سهم بدهی بلندمدت بوده است. در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶سهم بدهی جاری بیشتر بوده و سهم بدهی‌های بلند‌مدت تقریبا ثابت بوده است. با کاهش سهم بدهی‌های جاری در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶وثابت بودن سهم بدهی‌های بلند مدت و سهم حقوق صاحبان سهام از تامین منابع مالی از ۲۱ درصد در سال ۹۶ به ۳۵ درصد در سال ۹۷ افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۷از شرکت‌های لیزینگی ثبت شده، ۴۴شرکت عضو انجمن ملی لیزینگ ایران هستند که از این میان ۱۵ شرکت مستقل، ۱۹ شرکت بانکی و ۸ شرکت وابسته هستند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند