عملکرد این بانک طی آذر ماه در مقایسه با میانگین ماهانه مربوط به دوره ٨ ماهه منتهی به پایان آبان ماه ٩٨ با مجموع درآمد٨٧ میلیون و ٢١٢ هزار و ٧١٨ میلیون ریال و میانگین درآمد ماهانه١٠ میلیون و ٩٠١ هزار و ٥٩٠ میلیون ریال، افزایش ۷/ ۱۴درصدی داشته است. عمده درآمد ماهانه بانک طی آذر ماه از محل فروش اقساطی با سهم ۷/ ۲۸درصدی و ۲/ ۲۸ درصدی از محل سایر تسهیلات بوده است. مانده تسهیلات آخر ماه نیز با افزایش٣٤ میلیون و٣٩١ هزار و ٦٧ میلیون ریالی، مبلغ یک میلیارد و ٢٤٥ میلیون و ٥٦٧ هزار و ٣٠٩ میلیون ریال گزارش شده است.در بخش سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز طی دوره ٩ ماهه بانک مجموع سود سپرده‌ها را مبلغ١١٥ میلیون و ٩٣١ هزار و ٢٤٧ میلیون ریال گزارش کرده که١٤ میلیون و ٤٣٤ هزار و ٦٥٦ میلیون ریال از این سود مربوط به دوره یک ماهه آذر است. همچنین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری طی آذر ماه با افزایش ۷/ ۱۳ درصدی نسبت به میانگین ماهانه دوره ٨ ماهه با مجموع١٠١ میلیون و ٤٩٦ هزار و ٥٩١ میلیون ریال و میانگین ماهانه١٢ میلیون و ٦٨٧ هزار و ٧٤ میلیون ریال، همراه بوده است. نکته قابل توجه طی گزارش ماهانه آذر، افزایش بیشتر در درآمد بانک از محل تسهیلات نسبت به سود سپرده‌های اعطایی است که نشان‌دهنده افزایش توان سودآوری بانک طی این ماه است. طی آذر ماه مانده انتهای این ماه با افزایش١٦١ میلیون و ١٥١ هزار و ١٨٠ میلیون ریال، مبلغ دو هزار تریلیون و ٣٤٦ میلیارد و ٢٧٢ میلیون ریال گزارش شده است. درخصوص سهام بانک صادرات نیز می‌توان گفت طی سال جاری و از اوایل اردیبهشت ماه با گشایش معاملات، ارزش سهام این بانک با رشد ٣٤ درصدی همراه بوده است. طی ماه اخیر نیز با افزایش تقاضا در بازار، افزایش تقاضا برای سهم بانک باعث رشد قیمت آن شده چنان‌که از اوایل آذر تاکنون قیمت سهم از ٥٥٦ ریال با رشد ١١ درصدی به ٦١٨ ریال افزایش یافته است. در خصوص تغییرات قیمت سهام این بانک طی سال جاری و همچنین حجم سهام مورد معامله طی دوره مذکور و سودآوری نیز قابل ذکر است طی شش ماهه نخست سال جاری بانک صادرات با سرمایه ١٧٥ میلیون و ٣٥٣ هزار و ٩٧٢ میلیون ریال، برای هر سهم خود سود خالص ٣ ریال گزارش کرده که در مقایسه با زیان ٥٤ ریالی در دوره مشابه، نشان دهنده افزایش سودآوری طی سال جاری است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند