بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که شمار کارت‌های بانکی صادر شده در آبان ۹۸ نسبت به خرداد امسال حدود ۲۱ میلیون عدد کاهش داشته است. بانک ملی ایران با صدور بیش از ۶۶ میلیون عدد انواع کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد.

جزئیات صدور کارت‌های برداشت اعتباری و هدیه

بر اساس گزارش اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان آبان بالغ بر ۲۱۹ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۳۲۶ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با تعداد ۳۹ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۹۶۷ عدد کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است. بانک‌های ملت، سپه و صادرات در رده‌های بعدی قرار دارند. همچنین تا پایان آبان بالغ بر دو میلیون و ۹۸۶ هزار و ۱۲۵ عددکارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملت با تعداد یک میلیون و ۲۴۵ هزار و ۱۴۵عددکارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است. آمار بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد حدود ۹۷ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۹ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با صدور ۲۶ میلیون و ۲۳۵ هزارعدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های پارسیان و ملت قرار دارند. حدود یک میلیون و ۹۸۰ هزار عدد کارت پول الکترونیک نیز توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در دوره مورد بررسی صادر شده که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند