۱- اندازه چک ۸۵×۱۷۰ میلی‌متر. ۲- استفاده از کاغذ واتر مارک مولتی تن۹۰ گرمی با آرم شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران، غیر فلورسنتی و حساس به مواد شیمیایی. ۳- طراحی نقوش با استفاده از الیاف رنگی نامرئی در متن و ظهر کاغذ به‌صورت خطی. ۴- چاپ طرح زمینه متن و ظهر چک در دو رنگ سبز و قرمز. ۵- استفاده از ریز نوشته I.R.IRAN در متن چک به رنگ سبز و در پشت چک به رنگ قرمز. ۶- چاپ نامرئی ریز نوشته I.R.IRAN در کادر تاریخ و کادر ریال در دو رنگ سبز و قرمز به‌صورت سینوسی. ۷- درج لوگوی آبی رنگ چکاوک در پایین کادر ریال بر روی چک. ۸- درج لوگوی چکاوک در رنگ نامرئی. ۹- درج ستاره در دو اندازه در وسط چک در دو رنگ نامرئی سبز و قرمز. ۱۰- درج شماره سریال مرکب مشکی (پشت قرمز) که در زیر نور ماوراء بنفش نیز به رنگ سبز یشمی (سبز تیره) نمایان می‌شود.

این مطلب برایم مفید است