آنچه که مسلم است ارتقای فرهنگ بیمه در جامعه تنها زمانی ممکن خواهد شد که مفاهیم بیمه به لایه‌های درونی جامعه نفوذ کند و اینجاست که این نفوذ می‌تواند به درونی شدن فرهنگ بیمه در میان اقشار مختلف اجتماع بینجامد. یکی از راهکارها برای درونی شدن فرهنگ بیمه در لایه‌های مختلف اجتماعی، رجوع به مفاهیم بیمه و استفاده از آنها در تبلیغات است، مفاهیمی که با شاخص‌ها و خصوصیات فردی و اجتماعی مردم همخوانی داشته باشد. رجوع به کتب بیمه‌ای نشان می‌دهد، بسیاری صاحب‌نظران معتقدند بیمه از کلمه بیم به معنای ترس اخذ شده است و چنین استدلال می‌کنند که چون اولین بار روس‌ها از ایران امتیاز بیمه گرفتند و بعدها نیز دو شرکت بیمه روسی به نام قفقاز مرکوری و نادژدا در ایران مشغول فعالیت بیمه‌ای شدند در این راستا کلمه بیمه از معنای لغت استرخوانی که ضدبیم و ترس است، اخذ شده است. این مفاهیم نشان می‌دهد انسان‌ها تلاش می‌کرده‌اند همواره برای غلبه بر ترس‌های خود راهکارهایی را پیاده‌سازی کنند و یکی از راه‌هایی که نشان‌دهنده هوشمندی انسان‌ها بر پوشش خطر می‌باشد، بیمه است. بیمه‌ای که با مدد بهره‌گیری از خصوصیت تعاون و همدلی انسان‌ها بر پایه توزیع ریسک شکل گرفته است. در این راستا بیمه معلم با اعتقاد به اینکه ترویج و ارتقای فرهنگ بیمه با درونی شدن مفاهیم بیمه در لایه‌های مختلف اجتماع بشری امکان‌پذیر است، تلاش کرده تا در اجرای کمپین تبلیغاتی جدید خود از مفاهیمی ملموس مانند بیم و ترس بهره بگیرد و به مخاطب اقناع کند که صنعت بیمه برای ترس‌ها و خطرهای اطراف شما راهکارهای مطلوبی دارد و در نهایت با پوشش ترس‌ها و خطر‌ها قادر است آرامش خاطر را به ارمغان بیاورد. گفتنی است، شرکت بیمه معلم در این تبلیغات تلاش کرده تا صرفا بر تبلیغ محصولات خود توجه نکرده بلکه با دست گذاشتن بر مفهوم درونی بیمه به ترویج فرهنگ بیمه در جامعه کمک کند. از سوی دیگر هدف کمپین تبلیغاتی بیمه معلم این است که به مخاطب امنیت و آرامش خاطر هدیه دهد؛ چراکه با افزایش فشار‌ها و آسیب‌های اجتماعی، مردم به‌دنبال مامن و تکیه‌گاهی هستند. در این راستا این تبلیغات تلاش کرده تا بار خاطر مردم را بکاهد و یار خاطری برای آنها باشد. به همین دلیل وجود بیمه‌ای مطمئن و کامل همچون بیمه‌ معلم می‌تواند تسکین و مرهمی باشد تا قسمتی از دغدغه و «بیم» مردم را کاهش دهد. از طرفی بیمه معلم از آنجا که معتقد است، نیازسنجی و ارزیابی بازار هدف در ارائه طرح‌های تبلیغاتی حائز اهمیت است، با واکاوی آماری مخاطبان طی طرح‌های تحقیقاتی تلاش کرده که خواسته‌ها و دغدغه‌های گروه هدف را ارزیابی کند و براساس آن به طراحی تبلیغات مبادرت ورزد.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند