براساس این گزارش، این بانک در صورت‌های تلفیقی سال مالی ۹۷، درآمدهای خود را ۹۲هزار و ۷۹۹ میلیارد و ۷۲۱ میلیون ریال، درآمدهای مشاع را ۱۶۵هزار و ۴۶۹میلیارد و ۳۳۲میلیون ریال و درآمدهای غیر مشاع را ۶۸هزار و ۸۲۴میلیارد و ۲۱۸ میلیون ریال منتشر کرده است. «وبصادر» در این گزارش از زیان خالص ۱۹ هزار و ۵۳۰ میلیارد و ۶۶۶ میلیون ریال و زیان انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی ۶۲هزار و ۷۸۴میلیارد و ۵۳۳میلیون ریال خبر داد. در برآوردی که این بانک از تغییرات در مانده تسهیلات داشته اعلام کرد که افزایش پرداخت تسهیلات و بهبود پرتفوی تسهیلاتی در دستور کار بانک قرار دارد بنابر این  انتظار می‌رود منجر به رشد بیش از ۳۰‌درصد در این بخش شود. همچنین برآوردی که از تغییرات در مانده ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول داشته اعلام کرده است. در همین حال «وبصادر» با هدف مدیریت بانک در نظر دارد مطالبات غیرجاری در سال ۱۳۹۸ را ۳۰درصد کاهش دهد. همچنین در اهداف و برنامه‌های راهبردی خود درخصوص فعالیت شرکت اعلام کرده است که قصد دارد افزایش سهم بازار، بهبود ترکیب منابع سپرده‌ای، افزایش سهم بازار منابع ارزان‌قیمت، افزایش نرخ موثر تسهیلات، کاهش بهای تمام شده پول، کاهش مطالبات غیر‌جاری، افزایش عملیات بانکداری الکترونیک را افزایش دهد.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند