همچنین «وپارس» سود تلفیقی قابل تخصیص این دوره را ۱۳ هزار و ۱۴۲ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال و سود انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی مبلغ ۵هزار و ۳۰۰میلیارد و ۲۷۵میلیون ریال منظور شده است. از سوی دیگر، برآوردی که بانک از تغییرات در مانده تسهیلات داشته اعلام شده است که با توجه به رشد منابع بانک درسال آتی پیش‌بینی می‌شود مانده تسهیلات بانک افزایش یابد. همچنین در برآورد مانده ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول می‌توان گفت با توجه به افزایش در حجم تسهیلات اعطایی پیش‌بینی می‌شود مانده ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول عام افزایش و براساس روند وصول مطالبات ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول خاص تغییری نداشته باشد.«وپارس» در مورد اهداف و برنامه‌های راهبردهای خود اعلام کرد که با توجه به بهبود سهم خود از بازار پولی با تمرکز برجذب منابع ارزان‌قیمت، سهم درآمدهای مشاع را افزایش داده است.

 

 

این مطلب برایم مفید است
146 نفر این پست را پسندیده اند