معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات بانک شهر با بیان اینکه مدیریت استراتژیک در این بانک با هدف کمک به افزایش منافع مشتریان و شهروندان به کار گرفته می‌شود، بر ضرورت همسویی مباحث استراتژیک با منافع استراتژی ملی تاکید کرد. به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، جواد عطاران با بیان این مطلب گفت: امروزه سازمان‌ها به این موضوع رسیده‌اند که اگر بخواهند منافع خود در بنگاه‌ها را حفظ و تامین کنند، اول باید منافع جامعه، حاکمیت و مردم را مورد توجه قرار دهند. وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در مباحث استراتژیک، همسویی این مباحث در بنگاه و منافع استراتژی ملی است، افزود:خوشبختانه در بانک شهر که به‌دنبال ارائه خدمات مناسب به شهروندان است، مباحث استراتژیک در راستای حفظ منافع شهروندان، سرلوحه فعالیت‌های این بانک قرار گرفته و این مهم در تمام محصولات و خدمات این بانک طراحی و ارائه می‌شود. معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات بانک شهر تصریح کرد: اولین اقدامی که در هنگام طراحی محصولات انجام می‌شود، تفکر در مورد مفهوم و معنا آن خدمت با هدف حل مساله از شهروندان است و در سایر مراحل سودآوری و بنگاهداری مورد توجه قرار می‌گیرد.