در راستای تنوع‌بخشی به سبد خدمات اعتباری و با هدف جلب رضایت عموم مشتریان، مهلت زمانی پرداخت تسهیلات در قالب طرح «سپرده طلایی» بانک رفاه تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۸ تمدید شد. در این طرح، تمام اشخاص حقیقی که نسبت به افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت طلایی رفاه اقدام کنند، ضمن بهره‌مندی از سود علی‌الحساب، امکان اخذ تسهیلات به نام خود یا بستگان درجه یک آنها (شامل پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر) در قبال توثیق سپرده بلندمدت طلایی را خواهند داشت.