به‌دنبال این کشورها، انگلیس که با موضوع مهم برگزیت روبه‌رو است، با ۲ هزار و ۸۲۹ میلیارد دلار در رده ششم، فرانسه با ۲ هزار و ۷۶۲ میلیارد دلار در رده هفتم، ایتالیا با ۲هزار و ۲۶ میلیارد دلار در رده هشتم، برزیل با یک هزار و ۹۶۰ میلیارد دلار در رده نهم و کانادا با یک هزار و ۷۳۹ میلیارد دلار در رده دهم بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا قرار گرفته‌اند.گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که بعد از ۱۰ کشور بالا، کره‌جنوبی با یک هزار و ۶۵۷ میلیارد دلار، روسیه با یک هزار و ۶۱۰ میلیارد دلار، اسپانیا با یک هزار و ۴۲۹ میلیارد دلار، استرالیا با یک هزار و ۴۱۷ میلیارد دلار و مکزیک با یک هزار و ۲۴۱ میلیارد دلار در رده‌های یازدهم تا پانزدهم بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا قرار دارند.

 کشورهای رده شانزدهم تا بیستم بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا در سال ۲۰۱۹ نیز براساس گزارش صندوق بین‌المللی به ترتیب اندونزی با یک هزار و ۱۰۱ میلیارد دلار، هلند با ۹۱۴ میلیارد دلار، عربستان سعودی با ۷۶۲ میلیارد دلار، سوئیس با ۷۰۸ میلیارد دلار و ترکیه با ۷۰۶ میلیارد دلار هستند.این در حالی است که همزمان، یوید لیپتون، معاون اول رئیس صندوق بین‌المللی پول گفت: «خطر رکود اقتصادی وجود دارد و باید مراقب باشیم. درگیری‌های تجاری وجود دارد، نمی‌دانیم سیاست پولی به کجا می‌رود، نمی‌دانیم رشد چین چگونه خواهد بود، زمان آن رسیده که مطمئن شویم سیاست‌گذاران آسیب دیگری نمی‌زنند».

او از آمریکا و سایر کشورها خواست درگیری‌های تجاری خود را حل کنند. این درگیری‌ها همان خطراتی هستند که صندوق بین‌المللی پول بارها از زمان آغاز وضع عوارض در سال گذشته درباره‌شان هشدار داده بود.لیپتون در حاشیه اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن گفت: «آخرین چیزی که ما می‌خواهیم یک رکود دیگر است».  تهدید اشتباهات سیاسی برای اقتصاد جهان در بحبوحه واکنش شدید علیه تجارت آزاد پدیدار شده که باعث افزایش دولت‌های مردم‌باور (پاپیولیست) در سراسر جهان شده است.صندوق بین‌المللی پول در هفته جاری دورنمای رشد اقتصادی در ۲۰۱۹ را کاهش داد و به پایین‌ترین حد از زمان بحران مالی یک دهه گذشته رساند، چون شرایط در بسیاری کشورهای پیشرفته بزرگ بدتر شده است.