این مانور، تمرین موقعیت گروگان‌گیری بود که افراد باید از یک طبقه مشخص در ساختمان بانک مرکزی هند خارج می‌شدند. به گفته مقامات بانک مرکزی هند، تمرین‌های امنیتی متعددی وجود دارد که یک نمونه خاص آن شامل استفاده از بالگرد برای انجام عملیات امنیتی می‌شود. این تمرین یادآور حملات تروریستی نوامبر ۲۰۰۸ میلادی بود که در آن تکاورهای گارد امنیت ملی از بالگردها بر فراز «کاخ چاباد» فرود آمدند و عملیات تروریستی را خنثی کردند. به گفته رئیس پلیس بمبئی، این یک تمرین امنیتی با در نظر گرفتن چندین سناریو احتمالی بود. بر پایه این گزارش، منابع رزرو بانک هند اعلام کردند که این عملیات تمرین توسط اداره امنیت داخلی بانک مرکزی هند با کمک گرفتن از دیگر آژانس‌ها طراحی شد.