تماس مستمر با روسای شعب و اخذ گزارش‌های فنی و دقیق توسط ستاد هماهنگی از بدو وقوع حادثه سیل انجام و خوشبختانه هیچ‌گونه تاخیری در کارها به‌وجود نیامد و تیم‌های کارشناسی و ارزیابی بیمه پارسیان کار بازدید، ارزیابی و کارشناسی خسارت را به سرعت آغاز کردند و تاکنون نیز بیشتر کارشناسی و بازدیدها در تمامی استان‌های آسیب‌دیده از سیل انجام و تعدادی از خسارت‌ها که پرونده آن تکمیل شده بود نیز پرداخت شده‌اند. مطابق این گزارش همچنین در شهرهایی که بیمه پارسیان شعبه ندارد از جمله آق‌قلا و پلدختر، تیم‌های ارزیابی خسارت به‌صورت موقت مستقر شده و فعالیت ارزیابی و کارشناسی خود را آغاز کرده‌اند و بدون وقفه در حال بازدید و ارزیابی خسارت‌های اعلام شده هستند. با توجه به اینکه هنوز امکان مراجعه و بازدید در برخی محل‌ها وجود ندارد به محض مهیا شدن شرایط، ارزیابی آنها نیز به سرعت صورت خواهد پذیرفت تا در اسرع وقت به پرونده‌های آنها رسیدگی شود.