لاگارد در ویدئوی تصویری که در سایت صندوق منتشر شده است، گفت: من یک سال پیش هم اعلام کردم باید پشت بام خانه‌ها را زمانی درست کنیم که آفتاب می‌درخشد و گرنه فصل باران و برف زمان مناسبی برای درست کردن بام خانه‌ها نیست. شش ماه بعد از آن اعلام کردم ابرهای سیاه آسمان اقتصاد جهان را فراگرفته است. امروز اگر شما از من بپرسید باید بگویم که این وضعیت همچنان وجود دارد و اقتصاد جهان در یک لحظه بسیار حساس قرار گرفته است: «دو سال پیش ۷۵ درصد اقتصاد جهان در وضعیت بهتری قرار داشت؛ اما امسال پیش‌بینی ما این است که ۷۰ درصد اقتصاد جهان با کاهش رشد همراه شود که دقیقا برعکس دو سال گذشته است. برای روشن شدن موضوع باید بگویم که ما هنوز وارد رکود نشده‌ایم و ما از نیمه دوم سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ شاهد رشد اقتصادی در جهان خواهیم بود.»