ایدرمارک افزود: به دلیل یافته‌های اخیر در پرونده سوئد بانک و پدیدار شدن ابهامات جدی درباره توانایی این بانک در کنترل تراکنش‌های مظنون به پولشویی به این نتیجه رسیده‌ام که باید جایگاه خود در سوئدبانک را ترک کنم. تا قبل از این بانک‌های کشورهای حوزه اسکاندیناوی همواره به‌عنوان یکی از سودآورترین و منظم‌ترین مجموعه‌های بانکی در اروپا شناخته می‌شدند، اما این تصور اخیرا به دلیل پرونده‌های پولشویی در شعب حوزه بالتیک خدشه دار شده است. هر چند که آغاز فرآیند قضایی دپارتمان خدمات مالی نیویورک علیه این بانک سوئدی به اتهام پولشویی برای نخستین بار در ماه گذشته رسانه‌ای شد، اما منابع آگاه گفته‌اند که این تحقیقات در سال ۲۰۱۸ کلید خورده است.این برای نخستین بار نیست که یک بانک اسکاندیناوی متهم به پولشویی می‌شود. پیش تر مدیرعامل «دانسکه بانک» به دنبال افشای پولشویی یکی از شعب این بانک در استونی از سمت خود استعفا کرده بود.