سلیمانی افزود: تاکنون حدود پنجاه میلیارد ریال خسارت در استان مازندران در دو بخش مسکونی و خودرو، احراز شده که با توجه به تکمیل تدریجی پرونده‌های خسارتی این مبلغ، افزایش نیز خواهد یافت. رئیس شورای‌عالی بیمه با ابراز تاسف از حادثه اخیر سیل در برخی از مناطق کشور به تشریح آخرین وضعیت مفقودان، مصدومان و قربانیان سیل شیراز پرداخت و گفت: درخصوص مصدومان و قربانیان که مشمول بیمه شخص ثالث قرار می‌گیرند و ازسوی دیگر ۳۰۰ دستگاه خودرو نیز در این حادثه، آسیب دیده که شرکت‌های بیمه به لحاظ بیمه بدنی به تعهدات خود عمل خواهند کرد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا خودروهای فاقد بیمه بدنه نیز مشمول کمک‌های صنعت بیمه قرار خواهند گرفت، با تاکید بر مسوولیت‌های اجتماعی صنعت بیمه تصریح کرد: براساس قانون خودروهایی که فاقد بیمه بدنه هستند نمی‌توانند در هنگام وقوع خسارت، از صنعت بیمه مطالبه‌ای داشته باشند، اما صنعت بیمه راهکارهایی را بررسی می‌کند تا در صورت امکان بخشی از خسارات ناشی از حادثه به این خسارت دیدگان نیز پرداخت شود.