محمدعلی سهمانی مدیر عامل این بانک با تاکید بر اهتمام بانک رفاه کارگران بر خدمت‌رسانی به موقع و همه جانبه به هموطنان درگیر در سیلاب‌های اخیر تصریح کرد: بانک رفاه کارگران در راستای ایفای به موقع تعهدات در امر مسوولیت‌های اجتماعی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های اجتماعی، برای کمک به هموطنان گرفتار در سیلاب از تمامی توان و زیرساخت‌های خود استفاده می‌کند. اولویت اصلی بانک در شرایط فعلی، تسریع در خدمت‌رسانی به هموطنان درگیر در سیل است. سهمانی همچنین درخصوص کمک‌های نقدی این بانک به هموطنان آسیب دیده خاطرنشان کرد: در این زمینه مبلغ ۱۰ میلیارد ریال درقالب کمک نقدی اهدا شد.وی ادامه داد: درخصوص کمک‌های غیرنقدی نیز، کارکنان بانک رفاه در اقدامی هماهنگ کمک‌های غیر‌نقدی خود را تجمیع و در مناطق درگیر سیل توزیع کردند که این اقدام همچنان ادامه خواهد داشت.