مدیرعامل بیمه ملت با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود با توجه به تحریم‌های تجاری ایران، اهمیت حفظ و نگهداری از منابع و سرمایه‌های ملی را مدنظر قرار داد و گفت: صنعت بیمه نیز همانند سایر صنایع در سال‌های اخیر توانسته از فرصت تحریم‌ها استفاده کرده و خود را به لحاظ فنی، دانش بیمه‌ای و اقتصادی تقویت کند. مدیرعامل بیمه ملت با تاکید بر اینکه شرکت بیمه ملت به لحاظ فنی نیز از پیشگامان بیمه‌های دریایی در صنعت بیمه ایران به حساب می‌آید، ادامه داد: در حال حاضر شرکت ملی نفتکش ایران که یکی از بزرگ‌ترین ناوگان‌های نفتکش دنیا را در اختیار دارد با همکاری گسترده کنسرسیوم بیمه‌های داخلی در حال انجام فعالیت است و هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد. صلاحی‌نژاد با اشاره به حضور موثر بیمه‌ملت در کنسرسیوم بیمه نفتکش‌ها از ابتدای تاسیس تاکنون ادامه داد: در طول سال‌های گذشته توانسته‌ایم بدون هیچ مشکل فنی و حقوقی، خدمات بیمه‌ای خود را در این زمینه ارائه و سهم خود را از خسارت‌های وارده پرداخت کنیم و بر همین اساس هم در سال‌جاری به‌عنوان لیدر بیمه‌های داخلی از سوی شرکت ملی نفتکش انتخاب شدیم.