وی گفت: دلیل این امر این بود که در آستانه عید نوروز قرار داریم و بسیاری از مالباختگان تمام هستی‌شان را در این پرونده از دست داده‌اند و پخش اموال میان مالباختگان می‌تواند آنها را خوشحال کند. کوهپایه‌زاده افزود: خوشبختانه معاون اول قوه‌قضائیه با این پیشنهاد موافقت کرده و در پی نوشت نامه خطاب به دادستان تهران بر انجام این مهم تاکید کردند.وکیل شکات و مالباختگان پرونده ثامن گفت: به این ترتیب پیش از سال جدید اموال به‌دست‌آمده از متهم بین همه شکات تقسیم خواهد شد.