وی تدبیر علمی، نقد عالمانه و منصفانه و نگاه امیدوارانه به آینده را لازمه عبور از شرایط فعلی دانست و ادامه داد: کشور قبلا هم شرایط تحریم را تجربه کرده ولی امروز می‌توان با مدیریت صحیح، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد همان‌گونه که بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق بالاترین سودها را دارند. این مسوول با بیان اینکه بازنشستگان نباید در خانه بمانند بلکه باید به صحنه بیایند، گفت: در همین خصوص در حال طراحی شغل‌هایی هستیم که آنها را مشغول کنیم و سپردن اداره کانون‌های بازنشستگی به بازنشستگان از جمله کارهاست. مدیر‌عامل صندوق بازنشستگی کشور یادآور شد: وقتی ورودی دستگاه‌ها به ازای خروجی آنها کمتر است چرا برخی موارد شاهد هستیم، از طریق حیاط خلوت‌ها و بدون توجه به در نظر گرفتن منبع مالی برای پرداخت حقوق و با فشار به صندوق‌ها، نیروهای ورودی رشد می‌یابد. تقی‌زاده با بیان اینکه حداقل ۵۱ درصد مشکلات در جلسات مدیران و با هم‌افزایی دستگاه‌ها در شورای هماهنگی استان‌ها قابل حل است، اضافه کرد: هر کسی که نمی‌تواند مشکل را حل کند باید کنار برود. وی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های با توجیه اقتصادی مناسب برای درآمدزایی صندوق، استقبال کرد و گفت: هم‌اکنون پول و گنجینه داریم ولی باید با مدیریت صحیح و در عمل از آنها به‌خوبی استفاده کنیم. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور همچنین با بیان اینکه در ایران بازنشستگی در سنین میانسالی اتفاق می‌افتد، خاطرنشان کرد: میانگین سن بازنشستگی در کشور ما حدود ۵۲ سال و در صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ۶۵ درصد حقوق‌بگیران بازنشسته کمتر از ۶۵ سال دارند ولی پیشنهاد ما ۶۸ تا ۷۰ سال است.