براساس این گزارش، دارندگان کارت‌های هدیه بانک اقتصادنوین می‌توانند برای اطلاع از شرایط قرعه‌کشی و مشاهده برندگان این دوره و دوره‌های قبل به آدرس بخش جشنواره کارت هدیه در وب‌سایت اصلی این بانک مراجعه و با ثبت شماره ۱۶ رقمی کارت هدیه در قسمت محاسبه امتیاز این سایت، در صورت برنده بودن، نوع جایزه و در غیر این صورت، امتیاز کارت هدیه مورد نظر را مشاهده کنند. برندگان آخرین دوره جشنواره کارت هدیه بانک اقتصادنوین حداکثر تا پایان خرداد ماه ۹۸ فرصت دارند، ضمن تماس با مرکز ۲۴ ساعته ارتباط با مشتریان بانک اقتصادنوین اطلاعات تکمیلی خود را ثبت و با همراه داشتن فیزیک کارت هدیه برنده به شعبه اعلام شده مراجعه کنند.