به گزارش روابط‌عمومی بانک اقتصادنوین، در پی سررسید شدن اوراق گواهی سپرده منتشره در بازه زمانی ۲۸/ ۱۱/ ۹۶ تا ۱۰/ ۱۲/ ۹۶ و با مجوز صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این اوراق از روز یکشنبه مورخ ۲۸/ ۱۱/ ۹۷، قابل‌تبدیل به اوراق گواهی سپرده جدید با نرخ ۱۸ درصد سالانه با مقاطع پرداخت سود ماهانه است. اوراق جدید با نام و قابل‌انتقال به غیر و همراه با قابلیت بازخرید قبل از سررسید نزد شعب بانک اقتصادنوین با نرخ بازخرید کمتر از شش ماه ماندگاری از تاریخ خرید معادل ۱۰ درصد سالانه و با بیش از شش ماه ماندگاری از تاریخ خرید ۱۴ درصد سالانه است. این گزارش می‌افزاید: به‌منظور رفاه حال و تسریع در امور مشتریان برای تبدیل این اوراق نیازی به مراجعه مشتریان به شعبه نخواهد بود و این تبدیل به‌صورت سیستمی انجام خواهد شد. مشتریان این بانک می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک اقتصادنوین در سراسر کشور مراجعه کنند.