وی یکی از راهکارهای کاهش هزینه در این سیستم را واگذاری برخی خدمات بلاک‌چین به استارت‌آپ‌ها و فین‌تک‌ها دانست و گفت: استارت‌آپ‌ها و فین تک‌ها می‌توانند دراین زمینه خدماتی را تعریف کنند و اگر در سیستم بانکی قابلیت عملیاتی شدن را داشت، در این سیستم پیاده‌سازی شود. استارت‌آپ‌ها برای اینکه بتوانند خدمات بلاک‌چین را ارائه دهند نیازمند زیرساخت هستند که این زیرساخت‌ها باید از سوی بانک‌ها فراهم شود. در واقع بانک‌ها بخشی از خدمات خود را در اختیار استارت‌آپ قرار دهند تا بتوان از طریق آنها سرویس‌های بلاک‌چین ارائه شود. معاون فناوری اطلاعات بانک ایران‌زمین ادامه داد: آنچه اخیرا تحت عنوان «آی زد بوم» رونمایی شد که در واقع هدیه بانک ایران‌زمین به نظام دیجیتال کشور است این امکان را فراهم کرده است که استارت‌آپ‌ها به زیرساخت‌های سرویس در بانک دسترسی داشته باشند. بعد از این دسترسی، می‌توانند براساس دانش، ابتکارات و نوآوری‌های که دارند خدمات بلاک‌چین را هم ارائه دهند. وی ادامه داد: باید منتظر ماند تا مراکز نوآوری و استارت‌آپ‌ها در این زمینه چه خواهند کرد. بانک ایران‌زمین زیرساخت اجرای این فناوری را آماده کرده و در اختیار استارت‌آپ‌ها قرار داده است.