وی با اشاره به این مطلب که هنوز  شمار زیادی از کشورهای صادر‌کننده نفت نتوانسته‌اند از تبعات اقتصادی ناشی از شوک منفی قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ رهایی یابند، گفت: تاثیر آن بحران روی اقتصاد دنیا و اقتصاد کشورهای صادر‌کننده نفت غیر‌قابل اغماض است، ولی خارج از وضعیتی که کشورهای صادر‌کننده  نفت را درگیر کرده است  باید به این مساله توجه کرد که بازار انرژی امروز دنیا با نوسان‌های زیادی روبه‌رو است که یکی از دلایل این نوسان‌ها افزایش توان تولید نفت در آمریکای شمالی و تغییر سیاست‌های این منطقه در قبال  کشورهای صادرکننده نفت به خصوص کشورهای خاورمیانه و احتمال از بین رفتن فضای تجارت آزاد در دنیا است. رئیس صندوق بین‌المللی پول این سخنان را در کنفرانسی در شهر دبی بیان کرد و افزود: آینده بازار نفت روشن نیست، زیرا عوامل بر هم زننده ثبات در  این بازار بسیار زیاد است. در این شرایط کشورهای خاورمیانه باید سیاست‌های بودجه‌ای خود را تغییر دهند تا در صورت ایجاد شوکی دیگر در اقتصاد کمترین آسیب را ببینند.