مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: هدف اصلی بانک مرکزی برای ورود به این عرصه جلوگیری از انجام تراکنش برای اقدامات سوداگرانه و سوءاستفاده از شبکه پرداخت بود؛  از سویی دیگر پایانه‌هایی در خارج از کشور فعالیت داشتند و بانک مرکزی مدت‌ها به‌دنبال طراحی مکانیزم‌هایی برای غیرفعال‌سازی آنها بود و این دستگاه‌ها از مدار شبکه پرداخت خارج شدند. وی با بیان اینکه بانک مرکزی به‌دنبال کانالیزه کردن حوزه پرداخت بوده است، اظهار کرد: کارت بانکی ابزار پرداخت خرد به‌شمار می‌رود و برای تراکنش‌هایی با مبالغ بالا ابزارهای ساتنا و چک قرار دارد.  کانالیزه کردن حوزه پرداخت یکی از اقدامات اخیر بانک مرکزی بوده است تا ضمن توجه به نیازهای مردم  بتوانیم از ابزارها در کانال مناسب بانکی استفاده کنیم. محمد بیگی افزود: مسائلی از جمله محدودیت و رصد تراکنش‌ها، بحث کنترل و رصد تراکنش‌ها و  شناسایی دقیق مشتریان با هر کارت و شماره کد ملی مشتری  از جمله اقدامات بانک مرکزی بوده است. مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به مهاجرت تراکنش‌های با مبالغ بالای ۵۰ میلیون تومان گفت: خوشبختانه براساس آمارهای دوره‌ای، با اعمال الزامات جدید، بازخوردها نشان می‌دهد؛ ضمن اینکه امور بانکی مردم بدون مشکلی در حال انجام است،  تراکنش‌ها با مبالغ بالا به ساتنا و چک مهاجرت کرده است. وی تاکید کرد: پرداخت با کارت در همه جای دنیا محدودیت‌هایی را به‌دنبال دارد که متاسفانه در ایران این محدودیت وجود نداشت و همین مساله حوزه نظام پرداخت را با مشکلاتی روبه‌رو کرده بود و ضرورت داشت تا الزاماتی اعمال شود. در حال حاضر تراکنش‌ها  از کانال مناسب در حال انجام است.