چشم‌انداز کسری بودجه آلمان نشان‌دهنده وخیم‌تر شدن شرایط فاینانس‌های بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا خواهد بود؛ ضمن اینکه آلمان در سال گذشته میلادی هم ۲/ ۱۱ میلیارد یورو کسری بودجه داشت. این هشدار به‌دنبال گزارش تنظیم شده توسط وزیر دارایی آلمانی به همکاران خود برای آماده شدن به‌منظور بحث و گفت‌وگو برای برنامه‌ریزی بودجه متعادل عنوان شده است. همچنین تنش‌های تجاری میان چین و ایالات‌متحده و نیز احتمال تاثیر بی‌نظمی به‌دنبال برگزیت، پیش از این منجر به کاهش پیش‌بینی رشد آلمان در سال‌جاری میلادی و رسیدن آن به رقم یک درصد شده است. روزنامه بیلد نوشت: در این شرایط سخت، کاهش مالیات سالانه یک حفره ۵ میلیارد یورویی در بودجه آلمان ایجاد خواهد کرد. کاهش بودجه ۲۵ میلیارد یورویی معادل تقریبا یک درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان است. بر پایه این گزارش انتظار می‌رود رشد سریع دستمزدهای دولتی در آلمان در سال ۲۰۲۰ میلادی، بودجه ۳۵ میلیارد یورویی به خود اختصاص دهد که این رقم برای سال ۲۰۱۶ میلادی ۳۱ میلیارد یورو ثبت شده بود.