آمارهای مرکز آمار ایران از تورم استانی در دی‌ماه نشان می‌دهد که صدرنشینان تورم استان‌های سردسیر و کوهستانی بودند، در مقابل استان‌های کویری تورم پایینی را ثبت کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در نخستین ماه فصل سرما، بیشترین تورم ماهانه در استان آذربایجان شرقی با ثبت رقم ۹/ ۲ درصد و کمترین میزان تورم ماهانه در استان سیستان و بلوچستان با رقم ۶/ ۰ درصد بوده است. براساس آمارهای این گزارش، در بازه سالانه نیز بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان کردستان با ثبت رقم ۲/ ۴۹ درصد و کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه نیز مربوط به استان قم با ثبت رقم ۹/ ۳۱ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که در دی‌ماه، استان‌های سردسیر و کوهستانی، دارای تورم بیشتری نسبت به استان‌های کویری بودند.

تورم بالاتر در استان‌های غربی

مرکز آمار ایران در یک گزارش به بررسی شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان‌ها پرداخته است. این گزارش در ابتدا تصویر تورم ماهانه را در کل خانوارها ارائه کرده است. براساس آمارهای این گزارش، در دی‌ماه سال‌جاری عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به رقم ۷/ ۱۵۴ رسیده است که نسبت به ماه قبل افزایش ۲ درصدی را تجربه کرده است. اما سهم همه استان‌ها در تورم ماهانه یکسان نبوده است، برخی استان‌ها مانند آذربایجان‌شرقی با ثبت تورم ماهانه ۹/ ۲ درصدی بیشترین افزایش را در تورم ماهانه به نام خود ثبت کرده‌اند. پس از آن، در رتبه بعدی ایلام قرار دارد که نرخ تورم ماهانه آن در دی‌ماه به میزان ۸/ ۲ درصد ثبت شده است. همچنان کرمان و کردستان با ثبت تورم ماهانه ۴/ ۲ درصدی در رتبه سوم قرار دارد. اما از سوی دیگر، سیستان و بلوچستان با ثبت تورم ماهانه ۶/ ۰ درصد کمترین سطح از تورم را برجای گذاشته است. همچنین تورم ماهانه استان خراسان شمالی نیز در دی‌ماه به میزان یک درصد ثبت شده، که از حیث کمترین تورم ماهانه در جایگاه دوم قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که عموما استان‌های غربی نسبت به استان‌های شرقی کشور دارای تورم ماهانه بیشتری بودند.

  تصویر تورم خوراکی و غیرخوراکی

مرکز آمار ایران تورم ماهانه را براساس دو گروه خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها در استان‌ها منتشر می‌کند. به‌طور کلی، تورم ماهانه را می‌توان به این دو بخش قسمت‌بندی کرد. براساس آمارها، تورم ماهانه خوراکی‌ها معادل ۸/ ۲ درصد و تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها معادل ۶/ ۱ درصد بوده است. اصفهان با ثبت رقم تورم ۴ درصدی در خوراکی‌ها در صدر این تقسیم‌بندی قرار دارد، در مقابل تورم خوراکی‌ها در استان خراسان شمالی تنها ۲/ ۰ درصد بوده و ساکنان این استان شاهد کمترین افزایش قیمت در اقلام خوراکی بودند. استان تهران نیز با ثبت تورم ماهانه ۷/ ۳ درصدی در اقلام خوراکی، یکی از تورم‌های بالا را در دی‌ماه ثبت کرده است.در بخش غیرخوراکی‌ها که عمدتا شامل گروه مسکن و برخی خدمات است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این بخش تورم ماهانه استان آذربایجان شرقی با ثبت رقم ۶/ ۳ درصد بیشترین مقدار بوده، در مقابل استان سیستان و بلوچستان با ثبت رقم ۳/ ۰ درصد، کمترین رقم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را داشته است. به‌نظر می‌رسد دامنه نوسان، در بخش تورم غیرخوراکی‌ها محدودتر از تورم بخش خوراکی‌ها بوده است.

  تورم بالا در مناطق کوهستانی

تورم ماهانه تنها آماری نیست که از این گزارش منعکس می‌شود، آمار تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به تفکیک استان‌ها گزارش شده است. تورم نقطه‌به‌نقطه دی‌ماه، به این معنی است که شاخص بهای مصرف‌کننده در دی‌ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به چه میزان رشد کرده است. تورم نقطه‌به‌نقطه کشور در دی‌ماه سال‌جاری معادل ۶/ ۳۹ درصد بوده است، در بین استان‌های کشور، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان کردستان با رقم ۲/ ۴۹ درصد بوده است و در رتبه دوم استان ایلام و چهارمحال و بختیاری قرار می‌گیرند که به ترتیب دارای تورم نقطه‌به‌نقطه ۱/ ۴۷ درصد و ۶/ ۴۶ درصد بودند. این موضوع نشان می‌دهد که استان‌های کم‌جمعیت و کمتر برخوردار در این رتبه‌بندی تورم نقطه‌به‌نقطه قابل‌توجهی داشتند، در مقابل استان قم با ثبت رقم ۹/ ۳۱ درصد و استان کرمان با ثبت رقم ۳۳ درصد کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه را در دی‌ماه ثبت کردند. مرکز آمار تورم قم و کردستان را این طور توضیح می‌دهد: خانوارهای ساکن استان کردستان به‌طور متوسط ۶/ ۹ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به‌طور متوسط ۷/ ۷ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به دی‌ماه سال قبل برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند. مانند بخش تورم ماهانه، تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به تفکیک خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها عنوان شده است. از نگاه مرکز آمار ایران، سطح قیمت گروه خوراکی‌ها در نخستین ماه زمستان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/ ۵۷ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. در بین استان‌ها، بوشهر با افزایش ۷۱ درصدی تورم خوراکی‌ها شاهد بیشترین افزایش قیمت طی یک سال منتهی به دی‌ماه سال‌جاری بود، اما در مقابل زنجان با تورم نقطه‌به‌نقطه ۲/ ۴۸ درصد، کمترین سطح تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها را به نام خود ثبت کرده است. در بخش غیرخوراکی‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور در دی‌ماه به میزان ۴/ ۳۲ درصد گزارش شده است. در این تقسیم‌بندی نیز تورم نقطه‌به‌نقطه استان کردستان با ثبت رقم ۴۱ درصد بیشترین سطح بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه پایتخت نیز در دی‌ماه به میزان ۳۷ درصد گزارش شده است. سومین آماری که مرکز آمار ایران در استان‌ها منعکس کرده، درخصوص نرخ تورم ۱۲ ماهه بوده است. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان لرستان با ثبت رقم ۸/ ۲۴ درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان با ثبت رقم ۳/ ۱۶ درصد است. همچنین براساس آمارهای این گزارش، شکاف نرخ تورم ۱۲ ماهه استان‌ها در دی‌ماه ۵/ ۸ درصد است که نسبت به ماه قبل ۸/ ۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در استان تهران نرخ تورم ۱۲ ماهه نیز معادل ۹/ ۲۲ درصد گزارش شده است.

12 (2)