به گزارش «ایرنا» محمد شریعتمداری روز شنبه در شورای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نشست مشترک تشکل‌های کارگری و کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت افزایش داشته و سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان تهاتر برای پرداخت مطالبات این سازمان صورت گرفت.

وی اضافه کرد:پیشنهاد شده است که پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت توسط دولت انتشار یابد تا بخش قابل توجهی از مطالبات تامین اجتماعی از این طریق پرداخت شود.  شریعتمداری درباره پرداخت نشدن مطالبات مراکز درمانی تامین اجتماعی نیز گفت: پرداخت نکردن مطالبات وزارتخانه به واحدهای درمانی باعث افزایش مطالبات این مراکز شده که اگر به‌موقع پرداخت نشود دفترچه درمان تامین اجتماعی کم‌ارزش خواهد شد.او اضافه کرد: کمتر از ۷ درصد تخت‌های بیمارستانی تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی ٣٤٤ مرکز غیر‌ملکی درمانی دارد.