صادق فرامرزی، بنیانگذار «پین‌تک» (PAINTECH) ‌گفت: در پین تک این نکته مطرح می‌شود که اگر ما جای یک استارت‌آپ در نقطه شکست بودیم  چه می‌کردیم؟ این راهکارها به مرور جمع شوند و می‌توانند مرجعی شوند تا  اینکه در آینده بدانیم که برای حرکت از سقوط به صعود چه باید کرد. وی در اظهاراتی به مناسبت رویداد فیناپ با عنوان Paintech گفت: قرار است ما دردهای استارت‌آپ‌ها را بشنویم. در کنار بقیه که شکست خورده‌اند بنشینیم  و در ادامه موارد را طبقه‌بندی و مستند کنیم. مطمئنم از داخل همان‌ها عوامل پیروزی بیرون می‌آید. فرامرزی گفت: شرکت‌های استارت‌آپ‌ها عموما جوان و ریسک پذیرند و خیلی بهتر از  شرکت‌هایی هستند که سنگین جلو می‌روند، اما اشتباهات این شرکت‌ها  نیز بالاست. مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران خاطرنشان ساخت: وی گفت: مالکیت PAINTECH  برای هیچ شرکتی نیست در واقع این واژه مفهومی است تا همیشه بتوانیم از آن استفاده کنیم. در حال حاضر در شرکت ایران کیش یک بخش ویژه در این ارتباط با عنوان انستیتو پین تک راه‌اندازی شده است و دوستانی که در چارچوب اهداف پین تک می‌گنجند، می‌توانند حضور بیابند. در این جا می‌توانیم تا جایی که می‌شود به استارت‌آپ‌ها کمک کنیم.