به گفته وی، عملکرد ۹ ماهه سال ۹۷ نشان از رشد ۴۱ درصدی حق‌ بیمه‌های صادره معاونت فنی بیمه‌های اموال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. معاون فنی اموال بیمه معلم با اشاره به نقش معاونت فنی درخصوص افزایش توانگری مالی بیمه معلم گفت: به منظور افزایش سطح توانگری علاوه بر برنامه‌ افزایش سرمایه شرکت، در معاونت بیمه‌های اموال رعایت دستورالعمل‌های فنی و مالی بیمه مرکزی به منظور جذب پرتفوی مناسب با ریسک مطلوب و با زمانبندی فصلی صحیح در دستور کار قرار گرفته است. خوشبختانه توانستیم با کوشش جمعی همکاران و هدایت و نظارت درست شعب و نمایندگان، نسبت خسارت خود را کنترل کرده و در حد متوسط صنعت نگه داریم. حاجی میرآقا تصریح کرد: نسبت خسارت ۶۱ درصدی این معاونت در مقایسه با نسبت خسارت ۶۲ درصدی بیمه‌های اموال صنعت بیمه در سال ۹۶، خود گواهی بر این مدعاست. وی در ادامه از همکاری با ۲ نهاد بزرگ و تاثیرگذار در حوزه‌های فرهنگ و اقتصاد کشور، «وزارت آموزش و پرورش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران»، گفت و تاکید کرد: ارائه خدمات مناسب و درخور به آنها از افتخارات شرکت است. اخذ نظرسنجی توسط سیستم‌های داخلی از این ۲ مجموعه نشان از رضایت ایشان داشته، و وجود نگرش مثبت بیمه‌گذاران بزرگ به شرکت بیمه معلم تمایل به همکاری‌های بیشتر را فراهم آورده است.