به گزارش «ایبِنا» بانک مرکزی، باتوجه به شاخص‌های مطلوب و شایسته بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در حوزه‌های مختلف بانکداری از جمله کفایت سرمایه ۲۷ درصدی، رشد مثبت منابع قرض‌الحسنه، پایین بودن میزان مطالبات بانکی به میزان یک درصد، پیشگامی در عرصه‌های بانکداری الکترونیک، شفافیت عملکرد مالی و... با اعطای مجوز رسمی، فعالیت این بانک را دائمی کرد. در متن این مجوز آمده است: « پیرو مجوز موقت فعالیت شماره ۲۷۳۱/ ه مورخ ۶ شهریورماه سال ۱۳۸۷، بدین وسیله با ادامه فعالیت آن بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون‌ ربا، مصوبات شورای پول‌ و اعتبار،  بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط موافقت به عمل می‌آید. توسعه فرهنگ پسندیده قرض‌الحسنه، حفظ حقوق سپرده‌گذاران، تطبیق ساختار آن بانک با ضوابط و مقررات ذی‌ربط از اهم مواردی است که انتظار می‌رود توسط مدیران و کارکنان محترم آن بانک مورد توجه قرار گیرد.»