وی با بیان اینکه سیاست بانک سینا بر آسیب‌شناسی و اقدامات پیشگیرانه استوار است، اظهار کرد: آنچه در این بانک همواره مد نظر قرار گرفته، اعتبارسنجی درست و نظارت بر روند اعطای تسهیلات و نظارت بر مصرف آن به‌ویژه تاکید بر اعطای تسهیلات به بخش‌های پربازده و مولد اقتصادی است تا از ایجاد معوقات جلوگیری به عمل آید که همین اقدامات سبب شده است تا بانک سینا از لحاظ میزان مطالبات در جایگاه بسیار خوبی نسبت به شبکه بانکی قرار گیرد. به گفته وی از آنجا که بانک‌ها به‌واسطه نبود یک نظام حقوقی مدون درخصوص وثایق بانکی در معرض مخاطرات جدی قرار دارند اولویت این بانک حتی‌الامکان استفاده از روش‌های بانکی برای وصول مطالبات با مذاکره با بدهکاران برای تعیین تکلیف پرونده‌های مطالباتی است. عضو هیات‌مدیره بانک سینا افزود: از مهم‌ترین مزایای این روش این است که ابتکار عمل به دست بانک بوده و امکان انعطاف در نحوه تقسیط و استمهال و تحکیم وثایق فراهم است.