براساس این گزارش، بانک کارآفرین به دلیل عملکرد مطلوب در استمرار ارتقای حسابرسی داخلی موفق به کسب این مقام شد. همچنین این بانک موفق شد در میان تمامی ‌شرکت‌ها و موسسات شرکت‌کننده در نخستین دوره جایزه ملی حسابرسی داخلی، رتبه چهارم را به خود اختصاص دهد. سعید ترک‌زاده، دبیرکل انجمن طی سخنانی با اشاره به جایگاه حسابرس داخلی در ارزش‌آفرینی برای شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادها تصریح کرد: به‌منظور فرهنگ‌سازی و ایجاد انگیزه برای رقابت حرفه‌ای تصمیم گرفته شد تا با بررسی شاخص‌های تعیین‌شده توسط این انجمن، عملکرد حسابرسان داخلی به‌عنوان تنها مرجع حرفه‌ای حسابرسی در کشور بررسی شده و جایزه ملی این انجمن به برترین‌های این صنف در شرکت‌ها و موسسات مختلف کشور اختصاص یابد.