غلامرضا سلیمانی، رئیس‌کل بیمه مرکزی نیز با ابراز خرسندی از فعالیت‌های اخیر شرکت بیمه رازی نسبت به رعایت کامل حاکمیت شرکتی، گفت: خودکنترلی و بازتعریف رابطه مدیریت و سهامداران و همچنین نهادسازی هوشمندانه می‌تواند شرکت‌های بیمه را به بالاترین سطح ممکن برساند. سلیمانی با اشاره به مشکلات ناشی از نرخ‌شکنی برخی از شرکت‌های بیمه، تصریح کرد: بیمه مرکزی قصد ندارد تعرفه‌ها را برگرداند اما با قاطعیت در برابر نرخ‌شکنی‌ها خواهد ایستاد؛ چراکه اعتقاد داریم جذب پرتفوی به هر قیمتی قابل قبول نیست و امکان رقابت سالم را از بین می‌برد. او افزود: مشکلات شرکت‌های بیمه ریشه در گذشته‌ها دارد و ما انتظار نداریم این مسائل یک شبه حل شوند، اما توقع ما این است که با زمانبندی و اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع مشکلات تلاش شود. وی تفکرات مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها را زمینه‌ساز رشد یا رکود مجموعه‌ها ارزیابی کرد و گفت: دیدگاه‌های مترقی مدیران یک مجموعه اقتصادی در کنار اراده کارکنان و اشتیاق آنان برای توسعه شرکت می‌تواند راهگشا باشد. رئیس شورای‌عالی بیمه، زیاندهی شرکت‌ها را یک زنگ خطر جدی برای اشتغال ارزیابی کرد و افزود: تغییر شرایط و حرکت در مسیر صحیح اداره شرکت‌ها می‌تواند توانمندی شرکت‌ها را تضمین کند و زمینه حفظ اشتغال موجود و حتی کارآفرینی را فراهم آورد. رئیس‌کل بیمه مرکزی نگاه سودآوری مقطعی به صنعت بیمه را از عوامل رکود این صنعت ارزیابی کرد و گفت: انباشت ثروت با تقسیم سود سالانه تفاوت بسیاری دارد و باید به مساله ثروت‌آفرینی در صنعت بیمه توجه بیشتری داشته باشیم.